Cho thuê swicth 24 port

Đáp ứng số lượng 15 chiếc swicth 24 port tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 100.000/ chiếc/ ngày

Miễn phí cấu hình, lắp đặt cho đơn hàng thuê gái trị trên 300.000 VNĐ

Cam kết thiết bị chất lượng cao tại Hà Nội

tab