Cho thuê router wifi

Đáp ứng số lượng router wifi cho quý khách hàng tại Hà Nội

Miễn phí lắp đặt, cấu hình cho router

Giá thuê chỉ từ 200.000/ chiếc/ ngày 

tab