Gói cho thuê

+ Thiết bị gồm có; 01 màn chiếu 3 chân 120 icnh, máy chiếu cường độ sáng 3000 đến 3500 ansi, 01 dây cáp HDMI hoặc VGA, 01 bút trình chiếu

+ Giá thuê chỉ từ 300.000/ gói/ ngày ( đơn vị tính tối thiểu 1 ngày)

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, không áp dụng cho cá nhân

+ Thiết bị gồm có; 01 màn chiếu 3 chân 140 icnh, máy chiếu cường độ sáng 3500 ansi, 01 dây cáp HDMI hoặc VGA, 01 bút trình chiếu

+ Giá thuê chỉ từ 350.000/ gói/ ngày ( đơn vị tính tối thiểu 1 ngày)

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, không áp dụng cho cá nhân

+ Thiết bị gồm có; 01 màn chiếu 3 chân 120 icnh, máy chiếu cường độ sáng 2000 đến 3000 ansi, 01 dây cáp HDMI hoặc VGA

+ Giá thuê chỉ từ 250.000/ gói/ ngày ( đơn vị tính tối thiểu 1 ngày)

+ Áp dụng cho tất cả các khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm có; 01 màn chiếu khung 200 icnh, máy chiếu cường độ sáng 5000 đến 12000 ansi, 01 dây cáp HDMI hoặc VGA, 01 bút trình chiếu

+ Giá thuê chỉ từ 1.000.000/ gói/ ngày ( đơn vị tính tối thiểu 1 ngày)

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, không áp dụng cho cá nhân

+ Thiết bị gồm: 02 loa BOB audio bass 40, 02 sub DK bass 50, 02 đẩy, 01 bàn mixer 8 cổng, 02 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 02 loa BOB audio bass 40, 02 sub DK bass 50, 02 đẩy, 01 màn hình cảm ứng, 01 đầu KTV, 01 vang số,  01 bàn mixer 8 cổng, 02 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 08 loa  bass 25, 02 sub DK bass 50, 04 đẩy, 01 bàn mixer 8 cổng, 01 EQ, 01 Vang số, 04 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 04 loa BOB audio bass 40, 02 sub DK bass 50, 02 đẩy, 01 EQ, 01 vang số, 01 bàn mixer 8 cổng, 04 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 08 loa BOB audio bass 40, 02 sub DK bass 50, 04 đẩy, 01 EQ, 01 bàn mixer 12 cổng, 04 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 02 loa BOB audio bass 40,  01 đẩy, 01 bàn mixer 8 cổng, 02 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 04 loa BOB audio bass 40,  02 đẩy, 01 bàn mixer 8 cổng, 02 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

+ Thiết bị gồm: 02 loa Vocalking bass 30, 01 âm ly, 02 micro UGX9, 01 laptop, dây kết nối.

+ Giá thuê phụ thuộc vào số ngày quý khách thuê.

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước