Cho thuê wifi UNIFI Pro

Đáp ứng số lượng 10 chiếc wifi unifi pro tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 200.000/ chiếc/ ngày

Miễn phí vận chuyển, lắp đặt, cấu hình thiết bị 

Số lượng user cho mỗi bộ phát là 100 thiết bị cùng lúc 

tab