Đáp ứng phòng họp VIP tại Hà Nội

Diện tích 44m , bàn ghế vip, điều hòa, wifi, mạng internet

Giá thuê chỉ từ 1.200.000 đến 2.000.000/ buổi

Đáp ứng tối đa 100 chỗ ngồi tại Hà Nội

Diện tích phòng 70m 2, có bàn và ghế

Giá thuê chỉ từ 1.000.000 đến 1.200.000/ buổi

Đáp ứng tối đa 50 chỗ ngồi tại Hà Nội

Diện tích phòng 44m 2, có bàn và ghế

Giá thuê chỉ từ 700.000 đến 900.000/ buổi

Đáp ứng tối đa 25 chỗ ngồi tại Hà Nội

Diện tích phòng 35m 2, có bàn và ghế

Giá thuê chỉ từ 500.000 đến 700.000/ buổi