Chính sách cho thuê đối với mảng thiết bị công nghệ hiện tại chúng tôi chỉ áp dụng đối với khách hàng đứng danh nghĩa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức... Hiện chúng tôi chưa áp dụng đối với khách hàng là cá nhân, sinh viên, hộ gia đình do vậy quý khách thuộc trường hợp này mong thông cảm , chúng tôi vẫn đang xây dựng chính sách cho thuê thiết bị công nghệ đối với cá nhân , sinh viên, hộ gia đình ...trong thời gian tới sẽ thông báo tới quý khách.

Sản phẩm Cho thuê thiết bị công nghệ cho thuê