Đáp ứng 20 bộ phiên dịch từ 17 ngôn ngữ đến 50 ngôn ngữ 

Giá thuê chỉ từ 300.000 đến 500.000/ bộ/ ngày

Miễn phí vận chuyển , hướng dẫn sử dụng tại Hà Nội 

Chỉ áp dụng thuê từ 2 bộ trở lên

Thiết bị dịch 2 ngôn ngữ bao gồm : tai nghe, micro đại biểu, máy phát tín hiệu cabon dịch...

Đơn vị tính tối thiểu 50 tai nghe dịch

Miễn phí vận chuyển lắp đặt , nhân viên trực kỹ thuật , có hóa đơn VAT

Thiết bị dịch đa ngôn ngữ bao gồm : tai nghe, micro đại biểu, máy phát tín hiệu cabon dịch...

Đơn vị tính tối thiểu 30 tai nghe dịch

Miễn phí vận chuyển lắp đặt , nhân viên trực kỹ thuật , có hóa đơn VAT

Thiết bị dịch 3 ngôn ngữ bao gồm : tai nghe, micro đại biểu, máy phát tín hiệu cabon dịch...

Đơn vị tính tối thiểu 50 tai nghe dịch

Miễn phí vận chuyển lắp đặt , nhân viên trực kỹ thuật , có hóa đơn VAT

Sản phẩm Cho thuê thiết bị dịch cho thuê