Cho thuê router

Đáp ứng router cisco số lượng 2 chiếc 

Giá thuê chỉ từ 200.000/ chiếc/ ngày tại Hà Nội

Miễn phí cấu hình, cài đặt router cho khách hàng

tab