Cho thuê dây mạng bấm sẵn

Hiện tại chúng tôi có dây mạng bấm sẵn 5m. 15m. 20m. 25m. 30m. 40m và 50m

Đáp ứng số lượng không hạn chế cho quý khách hàng

Dây mạng được bấm sẵn hai đầu chuẩn A hoặc chuẩn B

Giá chỉ từ 2.000 đến 10.000/ chiếc/ ngày tại Hà Nội

Dây mạng Cat 5 và Cat 6, Đầu mạng nhựa

tab