Bậc cầu thanh cho sân khấu

Đối với bậc cầu thanh dành cho sân khấu chúng tôi miễn phí cho quý khách hàng khi thuê sân khấu lắp ráp của chúng tôi tại Hà Nội

Hiện tại chúng tôi có bậc tam cấp dành cho sân khấu 

Đối với sân khấu cao thì chúng tôi lắp ráp cầu thang lên cho quý khách hàng 

 

tab