Cho thuê sân khấu di động

Sân khấu di động chuyên phục vụ cho nhà hàng, khách sạn cần chiều cao thấp 

Đáp ứng đủ số lượng cho khách hàng yêu cầu tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 80.000/m đến 120.000/m/ ngày tại Hà Nội

Quý khách có thể chọn nhiều sân khấu di động để gép thành sân khấu lớn phục vụ sự kiện trong nhà 

tab