By chothuegiare / Hỏi đáp / 0 Comments

Tôi giới thiệu khách hàng thì sẽ được hưởng những gì?

Khi quý vị giới thiệu khách hàng cho chúng tôi thì quyền lợi của quý vị sẽ được hưởng?

– Được hưởng từ 1-5% tổng giá trị hợp đồng

– Số tiền sẽ được thanh toán ngay sau khi bên khách hàng thanh toán.

– Được hưởng từ 5-6% cho những hợp đồng lần sau với số tiền từ 10 tr/ 1 hợp đồng trở lên.

Rất mong được phục vụ quý khách

Đăng bình luận của tôi