Cho thuê samsung C9 Pro

+ Miễn phí lắp đặt vận chuyển cài đặt ứng dụng tại Hà Nội

+ Máy đẹp đồng bộ cung cấp đủ số lượng tối đa 5 chiếc tại Hà Nội

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thuê tối thiểu 3 chiếc khách loại hoặc cùng loại, không áp dụng cho khách hàng là cá nhân thuê điện thoại

+ Cấu hình: Snapdragon 653 8 nhân 64-bit, Ram 6GB, BN: 64GB, Android 6.0, LCD 6 icnh

tab