Cho thuê LG V20

+ Miễn phí vận chuyển lắp đặt cài đặt ứng dụng khi thuê điện thoại LG V20 tại hà Nội

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp , không áp dụng cho cá nhân thuê điện thoại

+ Đáp ứng được số lượng 5 chiếc giống nhau tại Hà Nội, Doanh nghiệp thuê tối thiểu 3 chiếc cùng loại hoặc khác loại

 

tab