Cho thuê laptop Samsung

+ Các cấu hình laptop samsung chúng tôi cho thuê: Core i5 ram 4GB, HDD 250GB, LCD 14 icnh, DVD

+ Máy mỏng đẹp, pin từ 2 tiếng trở lên, mẫu thời trang .

+ Miễn phí vận chuyển lắp đặt, lắp mạng Lan, có chuột quang, lioa điện, đáp ứng đủ số lượng

+ Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước , không áp dụng cho khách hàng là cá nhân thuê laptop samsung

tab