Cho thuê laptop HP 8470P

+ Cấu hình; core i5 ram 8GB, HDD 250GB, LCD 14 icnh, DVD

+ Tình trạng máy đẹp đồng bộ, pin trên 2 tiếng, đáp ứng số lượng 50 chiếc cùng lúc tại Hà Nội

+ Thủ tục đơn giản, chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước không áp dụng cho cá nhân thuê laptop 

+ Thời gian thuê tối thiểu 1 ngày và số lượng thuê tối thiểu 5 chiếc tại Hà Nội

tab