Cho thuê laptop HP 8440P

+ Cấu hình đáp ứng: Core i5 2.4 GHZ, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 14 icnh, DVD

+ Tình trang máy : Máy mầu trắng đẹp, pin trên 30 phút , chạy mát , đáp ứng đủ số lượng 60 chiếc cùng lúc tại Hà Nội và các tỉnh miễn bắc

+ Thủ tục thuê đơn giản chỉ cần khách hàng là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước , không áp dụng cho cá nhân thuê dòng laptop này

+ Với dòng laptop này phù hợp với mảng đào tạo hoặc hội thảo, Số lượng thuê tối thiểu phải là 5 chiếc và trong thời gian 1 ngày

tab