Cho thuê bộ bàn ghế mây

Đáp ứng số lượng thuê bộ bàn ghế mây tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 800.000 đến 1.200.000/ bộ/ ngày 

Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Hà Nội

tab