Vươn tới dịch vụ hoàn hảo

Cho thuê 25 laptop phục vụ đào tạo cán bộ tại số 10 Quang Trung

& Xem chi tiết  

Cho thuê laptop tại NIIT phục vụ đào tạo

& Xem chi tiết  

Cho thuê 15 laptop phục vụ đào tạo cán bộ nguồn FPT

& Xem chi tiết  

Cho thuê 19 laptop phục vụ đào tạo cán bộ nguồn fpt FIS

& Xem chi tiết  

Cho thuê 77 laptop phục vụ đào tạo cán bộ thuế - 18 Tam Trinh

& Xem chi tiết  

Cho thuê 120 laptop phục vụ dự án đào tạo cán bộ BHXH Hà Tĩnh

& Xem chi tiết  

Cho thuê 10 laptop hục vụ dự án Viettel tại các tỉnh thành

& Xem chi tiết  

Cho thuê ipad 2 phục vụ sự kiện tại Bắc Giang

 Ngày 19.03.2015 CHO THUÊ GIÁ RẺ cho thuê ipad phục vụ sự Xem chi tiết  

Cho thuê laptop core i5 tại FPT số 9 Trung Liệt 3 tháng

& Xem chi tiết  

Cho thuê 166 laptop tại Vinh- Nghê An

& Xem chi tiết  

Cho thuê laptop tại công ty Khánh An

 Ngày 12.03.2015 CHO THUÊ GIÁ RẺ cho công ty Khánh An Xem chi tiết  

Cho thuê laptop tại KS Hilton phục vụ Đại sứ Quán Úc hội thảo

& Xem chi tiết  
Xem thêm