Vận chuyển
Miễn phí tại Hà Nội
Lắp đặt - Cài đặt
Miễn phí toàn quốc
Thủ tục
Đơn giản - Nhanh gọn
Phục vụ
Nhiệt tình - Niềm nở
GÓI THUÊ MÁY PC 1
GÓI THUÊ MÁY PC 1

+ Cấu hình: core i5, ram 4GB, HDD 250GB, DVD

Kèm theo : chuột quang, lioa điện, dây mạng, bàn phím, LCD 17 icnh

Thời gian thuê từ 1 đến 30 ngày Số lượng thuê từ 5 đến 300 máy

+ Miễn phí lắp đặt, vận chuyển, miễn phí lắp mạng Lan, miễn phí dây mạng, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 20 máy tính

GÓI THUÊ ĐIỆN THOẠI 1
GÓI THUÊ ĐIỆN THOẠI 1

Cấu hình, dual core, ram 2GB, HDDH Android/ IOS, LCD 4,7 icnh đến 5,5 icnh

Kèm theo: sạc, lioa điện, bao da, miếng dán màn hình

Thời gian thuê từ 1 đến 5 ngày Số lượng thuê từ 3 đến 20 máy

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, cài đặt ứng dụng, miễn phí nhân công trực kỹ thuật với số lượng trên 10 máy

GÓI THUÊ ÂM THANH 2
GÓI THUÊ ÂM THANH 2

+ 04 loa bass 40, 02 loa sub 50, 04 micro không dây, 02 cục đẩy, 01 laptop, 01 mixer

Kèm theo: dây loa, dây kết nối , lioa điện, kho nhạc, pin cho micro

Thời gian thuê từ 1 đến 5 ngày Số lượng thuê từ 4 đến 20 loa

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, miễn phí nhân viên điều chỉnh âm thanh

GÓI THUÊ ÂM THANH 1
GÓI THUÊ ÂM THANH 1

+ 02 loa bass 40, 02 micro không dây, 01 âm ly, 01 laptop

Kèm theo: dây loa, dây kết nối , lioa điện, kho nhạc, pin cho micro

Thời gian thuê từ 1 đến 10 ngày Số lượng từ 2 đến 4 loa

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng

GÓI THUÊ LAPTOP 4
GÓI THUÊ LAPTOP 4

+ Cấu hình: Core i7, ram 16GB, HDD 250GB, LCD 14.1 icnh

Kèm theo : chuột quang, lioa điện, dây mạng, Bộ phát wifi, Swicth

Thời gian thuê từ 1 đến 30 ngày Số lượng thuê từ 5 đến 50 máy

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, cài đặt hệ điều hành dùng thử, miễn phí lắp mạng Lan

GÓI THUÊ LAPTOP 3
GÓI THUÊ LAPTOP 3

+ Cấu hình: Core i5, ram 8GB, HDD 250GB, LCD 14.1 icnh

Kèm theo : chuột quang, lioa điện, dây mạng, Bộ phát wfi, Swicth

Thời gian thuê từ 1 đến 10 ngày Số lượng thuê từ 5 đến 50 máy

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, miễn phí lắp mạng Lan, dây mạng, wfi, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 30 máy

GÓI THUÊ LAPTOP 2
GÓI THUÊ LAPTOP 2

+ Cấu hình: Core i5, ram 4GB, HDD 250GB, LCD 14.1 icnh

Kèm theo : chuột quang, lioa điện, dây mạng, Bộ phát wfi, Swicth

Thời gian thuê từ 1 đến 5 ngày Số lượng thuê từ 5 đến 200 máy

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, miễn phí lắp mạng Lan, wfi, dây mạng, có nhân viên trực với số lượng trên 30 máy

GÓI THUÊ LAPTOP 1
GÓI THUÊ LAPTOP 1

+ Cấu hình: Core i7, ram 8GB, HDD 250GB, LCD 14.1 icnh

Kèm theo : chuột quang, lioa điện, dây mạng, Bộ phát wifi, Swicth

Thời gian thuê từ 1-10 ngày Số lượng thuê từ 5 đến 50 máy

+ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, miễn phí lắp đặt, miễn phí lắp mạng Lan, wfi, miễn phí cài đặt, có nhân viên trực kỹ thuật với số lượng trên 30 máy

SẢN PHẨM CHO THUÊ